FANDOMphm. Michał Janerka HR
Michał Janerka
Lata Służby Od 2011
Stan aktualny Aktywny
Środowisko PGDW

13 GDW


14 GDH

Obecnie pełniona funkcja Przewodniczący KHO
Funkcje pełnione w przeszłości Drużynowy 14 GDH

Drużynowy 13 GDW


Prezes KA "Pędzące Surykatki"


Z-ca Kwatermistrza Hufca

Odznaczenia

phm. Michał Janerka HR (ur.) :

Harcerskie początkiEdytuj

Droga InstruktorskaEdytuj