FANDOM


phm. Marta Janczewska HO
Marta Janczewska
Lata Służby
Stan aktualny W stanie spoczynku
Środowisko Szczep "Pangea"
Pełnione funkcje Członek KSI

Sekretarz KRH


Komendant Szczepu


Drużynowa 6 GDHS


Drużynowa 6 GDH

phm. Marta Janczewska HO  : założycielka środowiska szczepu Pangea. Założycielka 6 GDH "Bór", 6 GDHS "Nurt", pierwsza komendantka VI Szczepu Pangea, inicjatorka szczepowej Kapituły Harcerza Orlego i Naramiennika Wędrowniczego. Pełniła również wiele odpowiedzialnych funkcji na szczeblu hufca - współpracownika, a później sekretarza Komisji Rewizyjnej Hufca, od 2005 Zastępczyni Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą. Członkini Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. a swoją działalność w prowadzeniu środowiska oraz pracę na rzecz hufca została odznaczona Brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP


Harcerskie początkiEdytuj

Swoje harcerskie korzenie wywodzi ze szczepu Twierdza, z 9 GDH "Baszta". W okresie dużej liczebności drużyny w roku harcerskim 1996/1997 była plutonową jednego z trzech plutonów, na jakie została podzielona drużyna. Plutony te następnie przekształciły się w osobne drużyny - Baszta, Dąbrowa oraz Mury (nazwa została po obozie w 1998 roku zmieniona na Bór)

Droga InstruktorskaEdytuj