FANDOMhm. Artur Kobielski
200px
Lata Służby 1986 -
Stan aktualny W stanie spoczynku
Środowisko Szczep "Birkut"
Pełnione funkcje Komendant Szczepu

Z-ca Komendanta Hufca


Kierownik Referatu Harcerskiego


Członek Rady Hufca


Drużynowy 36 GDH


Drużynowy 17 GDH przy SP 17


Członek referatu harcerskiego

Odznaczenia

hm. Artur Kobielski :

Harcerskie początkiEdytuj

Do ZHP wstąpił w 1976 r.

Droga InstruktorskaEdytuj

1986Edytuj

12 marca : otworzenie próby na stopień przewodnika

5 września : zamknięcie próby i przyznanie stopnia przewodnika

9 grudnia : mianowanie na funkcję członka referatu harcerskiego.

1987Edytuj

Rada Hufca na swym posiedzeniu w dniu 29 września dokooptowała go do swojego składu.

1988Edytuj

25 listopada : w rozkazie Komendanta Hufca podano do wiadomości decyzję Rady Hufca o ustąpieniu z członkostwa w niej dh. Artura Kobielskiego.

1989Edytuj

15 luty : rozkazem Komendanta Hufca L2/1989 zostaje zwolniony z funkcji członka referatu harcerskiego.

15 maja : rozkazem Komendanta Hufca L5/1989 zostaje zwolniony z funkcji drużynowego 17 GDH i mianowany na funkcję drużynowego 36 GDH.

29 listopada : w rozkazie Komendanta Hufca L10/1989 podana zostaje do wiadomości decyzja Rady Hufca o dokooptowaniu go do swojego składu. W tym samym rozkazie przyznano mu stopień podharcmistrza oraz zostaje mianowany na funkcję kierownika referatu harcerskiego.

1990Edytuj

13 września : Rada Hufca wybiera go na funkcję z-cy Komendanta Hufca w związku z czym traci on równocześnie członkostwo w tej Radzie.

28 września : rozkazem Komendanta Hufca L4/1990 zostaje zwolniony z funkcji kierownika referatu harcerskiego.