FANDOM9 GDHS "Lukarna"
Lukarna2
Bohater  pułkownik Witold Pilecki
Obecny teren działania [| Gimnazjum nr 9]
Założona  04 października 2007 r.
Pion wiekowy Harcerze Starsi
Rodzaj jednostki Koedukacyjna
Obecny drużynowy phm. Ewa Seweryn HR
Środowisko Szczep Twierdza


GenezaEdytuj

Lukarna powstała na wskutek zbyt dużej rozbieżności wieku w 9 GDH "Baszta" pomiędzy uczestnikami. Prawie połowa uczestników w 2007 roku przechodził do gimnazjum, a harcówka dodatkowo pękała w szwach, ponieważ zbiórki prowadzone przez pwd. Marzenę Nikiel (wtedy jeszcze Wojtowicz) potrafiły zgromadzić tak dużo uczestników że podczas kominków cisnęli się wszyscy wzdłuż ścian pomieszczenia. Początkowo drużynowa podzieliła zbiórki Baszty pomiędzy starszych i młodszych, gdzie młodsi przychodzili na zbiórkę 2 godziny przed starszymi. Na dłuższą metę takie rozwiązanie nie wystarczało. Po obozie w 2007 roku, i po pierwszych przetarciach wrześniowych, drużynowa oddała swoją drużynę rozbijając ja na 2 piony. Tak powstała Lukarna prowadzona od początku przez Pawła Kłuska, który był wieloletnim uczestnikiem na zbiórkach w Baszcie.

HistoriaEdytuj

Od 2007 roku drużyna składała się z byłych harcerzy Baszty. Ta tendencja jednak się nie utrzymała, ponieważ do drużyny, co jakiś czas zawitały nowe osoby. Terenem działania drużyny stało się gim. Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach. W tej szkole odbywały się regularne piątkowe zbiórki w jednej z sal lekcyjnych. Następnie po pewnych przejściach drużyna zmieniła miejsca spotkań i przeniosła się do podstawówki nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego, gdzie swoje zbiórki miała Baszta. Od początku swojej działalności drużynowemu towarzyszył Magda Michalik w roli przybocznej. Ten duet przetrwał aż do końca kadencji Pawła Kłuska. W między czasie powstawał Szczep Twierdza, a drużynowy znalazł kolejne miejsce spotkań drużyny. Tym razem trafiło na sale parafialną przy pobliskim kościele. Zbiórki aż do końca kadencji Pawła Kłuska właśnie tam się odbywały. Rok przed końcem pełnienia funkcji Paweł Kłusek powołał do kadry Mirosław Boksa i Katarzyna Lorenc, którzy swoją harcerską drogę także rozpoczęli od zbiórek w Baszcie, i byli wieloletnimi zastępowymi. Po okresie roku przygotowania nowej kadry, Paweł Kłusek i Magda Michalik postanowili przekazać pałeczkę sowim następcą, wybrali na drużynowego Mirosława Boksę a jako przyboczną miała zostać Katarzyna Lorenc. Drogi jednak od razu się im rozeszły.

Mirosław Boksa wybrał do swojej kadry Joanne Barglik i Igora Domina. Działał z nimi przez 1 rok harcerski. W tym czasie drużyna była lekko osłabiona, ponieważ kolejne pokolenie się postarzało i wraz z nowym drużynowym z drużyny odeszło 90% jej uczestników, i zostali wcieleni do 9 GDW "Trawers". Po tym roku Mirosław Boksa wymienił kadrę na nową. W nowym składzie zawitali Dariusz Janik i Sebastian Brych. Ten rok był przewrotny, ponieważ drużyn nabyła nowy teren działania, którym był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach. W tej szkole zorganizował duży nabór, i załatwił pomieszczenie pod zbiórki, co skutkowało wyprowadzeniem się z kaplicy zwanej saklą parafialną. Nabór okazał się bardzo owocny, dzięki czemu drużyna odżyła i stanęła na nogi. We wrześniu 2011 roku na zbiórki przychodziło po 30 osób. W tym samym roku powstał zastęp Płonące Feniksy, który działał aż do roku 2016. 

W nowym roku harcerskim część uczestników przeszła za śladami poprzedników do 9 GDW "Trawers", a skład kadry także uległ zmianie. Do nowej kadry Mirosław Boksa wcielił Ewę Seweryn (byłą zastępową) i Grzegorza Jagielskiego który także swoje początki harcerskie miał w Baszcie, a wraz z odejściem Pawła Kłuska opuścił Lukarnę ze względu na zmianę pionu wiekowego. W tym roku drużyna także dostała własną harcówkę, do której miał dostęp drużynowy za pomocą osobistego klucza. Harcówka znajduje się w ZSO nr 1. Na przełomie listopada i grudnia 2012 drużyna organizuje biwak z okazji swoich 5 urodzin, który odbywa się w chatce na Skalance. Podczas jego trwania, na uroczystym kominku, druhna Ewa Seweryn otrzymuje sznur przybocznej 9 GDHS Lukarna.  

W trakcie ferii zimowych drużyna wraz z resztą szczepu Twierdza oraz szczepem Uroczysko bierze udział w zimowisku organizowanym w chatce na Rogaczu. Podczas wyjazdu harcerze wkraczają do magicznego świata Harry'ego Pottera. 14 lutego 2013, podczas zimowiska, druhna Ewa Seweryn bierze udział w biegu na stopień samarytanki, który udaje jej się zdobyć. Pod koniec roku 2012/2013 druh Mirosław Boksa zamyka pozytywnie swą próbę na stopień przewodnika, a druhna Ewa Seweryn otwiera próbę instruktorską.  

Przez cały rok harcerski druhna Ewa była przygotowywana do przejęcia drużyny, co później zrobiła tym samym zostając trzecią drużynową Lukarny. Podczas wakacji 2013 drużyna wzięła udział w HAL na podobozie Szczepu Twierdza i Szczepu Uroczysko. W skład kadry podobozu wchodziła wtedy sam. Ewa Seweryn (która zdobyła podczas jego trwania Naramiennik Wędrowniczy) oraz pwd. Mirosław Boksa (który złożył podczas jego trwania Zobowiązanie Instruktorskie). Fabuła obozu opierała się na Dzikim Zachodzie oraz kulturze kowbojskiej. Pod koniec wakacji druhna Ewa kończy kurs drużynowych starszoharcerskich, a w październiku zostaje oficjalnie mianowana na drużynową rozkazem L8/2013 Komendantki Hufca.  

Podczas roku harcerskiego 2013/2014 Ewa Seweryn pracowała z dwojgiem przybocznych, Elżbietą Kiszką oraz Michałem Kulaskiem, którzy zostali oficjalnie mianowani na funkcyjnych i otrzymali sznury podczas nocnego ogniska na zimowisku w Chatce na Rogaczu. Tego roku nabór nie był zbyt owocny i stan liczebny drużyny znacznie się pomniejszył. Na obóz letni pojechało jednak 7 osób oraz kadra.

W sierpniu 2014 podczas Częstochowskiej Akcji Szkoleniowej "CZAS" kadra drużyny zmieniła swój skład. W roku 2014/2015 Ewa Seweryn pracowała z tylko jednym przybocznym, Adrianem Moszyńskim. Drużyna zaczęła się powoli powiększać. Uczestnicy przyprowadzali na zbiórki swoich znajomych, którzy z czasem stawali się stałymi członkami 9 GDHS Lukarna. 31 grudnia 2014 odbył się sylwester drużyny w Żernicy, a następnie 2-4 stycznia 2015 wyruszyła ona na biwak. Podczas jego trwania, w Chatce na Zagroniu, po przejściu przygotowanej przez drużynę próby, odkr. Adrian Moszyński został oficjalnie mianowany na przybocznego drużyny oraz otrzymał sznur funkcyjny podczas wieczornego ogniska. Drużyna bardzo szybko się rozwinęła. Uczestnicy zdobywali stopnie, a także zaczęli angażować się w życie Szczepu "Twierdza". Część z nich zaczęło również kształcić się na przyszłą kadrę jednostek szczepu. W marcu 2015 odbył się biwak drużyn starszoharcerskich "Twierdzy" w Żernicy, a w maju 2015 biwak szczepu, podczas którego dwoje uczestników otrzymało sznury przybocznych (Wojciech Krzywy - 9 GGZ Leśne Skrzaty, Julia Styka - 95 GDH Cytadela). Podczas obchodów 3 maja w Gliwicach harcerze z drużyny wraz z resztą szczepu przybyli w rekordowej ilości na pochód hufca. Rozwój drużyny zaczął być zauważany. Na zbiórce końcoworocznej zastęp "Gryffindor" z 9 GDHS Lukarna zdobył tytuł najlepszego zastępu roku 2014/2015. Podczas biegu na stopnie harcerskie na HAL 2015 w Zarzęcinie trzy osoby z drużyny zdobyły najwyższe wyniki i otrzymały stopień pionierki/odkrywcy (Natalia Datkun, Wojciech Krzywy, Zofia Młotkowska). W obozie brała udział rekordowa liczba osób z drużyny. Kadra drużyny zaczęła zatem planować kolejny rok harcerski wspólnie z uczestnikami. Większość osób z drużyny miało właśnie pójść do 2kl. gimnazjum, dodatkowo parę osób przechodziło do drużyny zmieniając pion wiekowy z 9 GDH Baszta. Drużyna rozrastała się i kierowała w dobrym kierunku ku wykształceniu wszechstronnie rozwiniętych i świadomych harcerzy.

W roku 2015/2016 troje zdobywców stopnia pion/odkr podczas obozu, przejmuje funkcje zastępowych w drużynie. Skład kadry pozostaje niezmienny. W połowie roku harcerskiego przyboczny rezygnuje jednak z udziału w obozie oraz przestaje pojawiać się na zbiórkach. Przed wakacjami phm. Ewa Seweryn wraz z HO Martą Tkacz organizuje Kurs Przybocznych, w którym biorą udział 4 osoby z drużyny. W lipcu 2016 drużyna bierze udział w obozie szczepu na zgrupowaniu Hufca Ziemi Gliwickiej. Pion starszoharcerski realizuje fabułę konspiracyjną. Komendantką podobozu jest pwd. Ewa Seweryn, członkiem kadry pwd. Mirosław Boksa. Podczas tego obozu Piotr Hasiec oraz Zofia Młotkowska zdobywają stopień ćw./sam.

W roku 2016/2017 pwd. Ewa Seweryn rozpoczyna pracę bez pomocy przybocznych, rozdzielając obowiązki pomiędzy doświadczonych członków drużyny oraz zastępowych. W październiku drużyna organizuje 9 urodziny Lukarny, na której pojawia się wielu starych członków. Podczas ich trwania nawiązuje się współpraca z druhem Dominikiem Grzybowskim, który zaczyna pomagać w prowadzeniu zbiórek. W styczniu 2017 drużyna bierze udział w zimowisku szczepu, gdzie dh. Zofia Młotkowska dołącza do kadry. W kwietniu drużyna bierze udział w Rajdzie św. Jerzego w Toszku, podczas którego zdobywa III miejsce na trasie HS-W. W trakcie rajdu druhna Ewa Seweryn zamyka swoją próbę na stopień i zostaje podharcmistrzem. W czerwcu podczas zakończenia roku szczepu druh Dominik Grzybowski oficjalnie otrzymuje sznur przybocznego.

W wakacje 2017 drużyna wraz z resztą szczepu bierze udział w Harcerskiej Akcji Letniej 2017 w Siamoszycach. Przed jej rozpoczęciem dh. Zofia Młotkowska oraz dh Piotr Hasiec otwierają próby na stopień przewodnika. Podczas obozu szczepu w skład kadry wchodzą następujący członkowie drużyny: phm. Ewa Seweryn (komendant), sam. Zofia Młotkowska (instruktor programowy), ćw. Piotr Hasiec (instruktor programowy). Na czas trwania obozu funkcję proporcowej drużyny przejmuje trop. Julia Masłoń. Podczas obrzędowego ogniska drużyny w ostatnią noc obozu druhna Zofia Młotkowska otrzymuje zielony sznur przybocznej. Zastępy metodyki HS, które biorą udział w obozie to:

  1. Zastęp żeński: och. Dominika Kopeć (zastępowa, 91 GDHS Forteca), och. Adrianna Szafran (91 GDHS Forteca), szer. Maja Kopeć, szer. Wiktoria Górniak
  2. Zastęp żeński: pion. Alicja Moszyńska (zastępowa), trop. Julia Masłoń, och. Agnieszka Hasiec, szer. Katarzyna Ostachowicz
  3. Zastęp męski: odkr. Michał Węgliński (zastępowy, 91 GDHS Forteca), mł. Mateusz Stefanek, szer. Jakub Adamkiewicz, szer. Jakub Mardaus

Podczas obozu następujące osoby zdobyły odznaczenia lub wyróżnienia:

- Naramiennik Wędrowniczy: Zofia Młotkowska, Piotr Hasiec

- Stopnie: Alicja Moszyńska (samarytanka), Mateusz Stefanek (odkrywca), Julia Masłoń i Agnieszka Hasiec (pionierka), Jakub Adamkiewicz (młodzik)

- Naramienniki harcerskie: Jakub Mardaus

- Przyrzeczenie Harcerskie: Jakub Adamkiewicz

W roku 2017/2018 do składu kadry drużyny dołącza dh. sam. Alicja Moszyńska oraz dh. pwd. Michał Kulasek. Drużyna zaczyna działalność w dwóch pionach metodycznych, z powodu przejścia połowy uczestników do szkół ponadgimnazjalnych. Do kadry HS należą: dh. Ewa Seweryn, dh. Zofia Młotkowska, dh. Alicja Moszyńska, dh. Dominik Grzybowski, a do kadry W: dh. Ewa Seweryn, dh. Michał Kulasek.

Drużyna w pionie starszoharcerskim kontynuuje swoje działanie w harcówce przy Gimnazjum nr 9, a także współpracuje z Gimnazjum nr 3. W drużynie kształtują się cztery zastępy; dwa żeńskie oraz dwa męskie. Zastępowymi zostają: szer. Maja Kopeć, och. Anna Gabryś, szer. Mateusz Magda i szer. Łukasz Mikocki. Ze względu na reformę edukacji, do drużyny dołącza kilka nowych osób z siódmej klasy Szkoły Podstawowej nr 9, w tym harcerze przechodzący z 9 GDH Baszta.

W październiku 2017 drużyna bierze udział w Biwaku Urodzinowym Szczepu Twierdza, a w grudniu część członków (z conajmniej rocznym doświadczeniem) udaje się na organizowany przez pwd. Dariusza Janika oraz phm. Ewę Seweryn Kurs Przybocznych. Regularnie odbywają się także spotkania Zastępu Zastępowych, którzy szlifują swoje umiejętności. Na ostatnim posiedzeniu KSI w grudniu, sam. Alicja Moszyńska otwiera swoją próbę instruktorską. 31 grudnia 2017 odbywa się sylwester drużyny w Ostropie.

ObrzędowośćEdytuj

Umundurowanie:

- granatowo-fioletowe chusty

- pierścienie z granatowego sznura funkcyjnego (ok. 4 poziomowe)

- Lilijka noszona w miejscu Krzyża, po Przyrzeczeniu noszona na pierścieniu

- granatowe berety (oznaczenie stopnia tylko dla HO oraz HR)

- granatowe naramienniki z żółtymi oznaczeniami (numer 9 oraz symbol stopnia)

- dziewczęta: spódnice galowe lub czarne spodnie + granatowy pas

- chłopcy: spodnie galowe lub oliwkowe spodnie + oliwkowy pas

- do mundurów galowych czarne getry

- związane włosy

- mundury polowe: koszulka harcerska + chusta drużyny

Ogniska/kominki:

- każdy odpala zapałkę od środkowej świeczki prowadzącego kominek

- zasłużeni uczestnicy mają możliwość wyboru piosenki

- podczas piosenki  'Już rozpaliło się ognisko" ściągamy berety

- berety przez całe ognisko posiadają tylko proporcowi i strażnicy ognia

- strażnicy ognia nie dokładają drewna podczas gawędy

- strażnicy ognia stoją poza kręgiem

- W refrenie 'Ballady o Krzyżowcu' śpiewamy: hej, hej, hej (...)

- W 'Przyjdzie rozstań czas' śpiewamy: fioletowej chusty

Wyjazdy/zbiórki:

- powitanie: drużynowa daje pięść do środka kręgu mówiąc 'Lukarna Czuwaj!'. Uczestnicy wyciągają swoje pięści i odpowiadając "Czuwaj" unosząc je do góry.

- W piosence 'Bratnie Słowo' śpiewamy czwartą zwrotkę: w troskach, smutkach (...)

- żegnamy się iskierką przyjaźni dając prawą rękę na lewą i trzymając osoby obok siebie, w milczeniu przekazujemy uścisk dłoni przez cały krąg.

- podczas śpiewania przed posiłkiem składamy ręce na piersi

Inne:

- posiadamy proporzec w barwach drużyny na jednej stronie i barwach hufca na drugiej

Obozy, biwaki, rajdy, wydarzeniaEdytuj

ROK Wyjazd Miejsce Termin Uwagi
2007/2008 Biwak Toszek 12.10-14.10.2007
Rajd św. Jerzego Łącza 18.04-20.04.2008
HAL 2008 Huta Polańska
2008/2009 Biwak Potrójna 10.10-12.10.2008
Zimowisko Głuchołazy 3.02-7.02.2009
HAL 2009 Kostkowice
2009/2010 Zimowisko Istebna
HAL 2010 Lucień Zobowiązanie

instruktorskie PK

2010/2011 Zimowisko Danielka
HAL 2011 Wygnańczyce
2011/2012 Biwak szczepu Łącza 21.10-23.10.2011
Zimowisko Sławków 28.01-1.02.2012
Rajd św. Jerzego Góra św. Anny 20.04-22.04.2012
Biwak drużyny Chudów 27.04-29.04.2012
Manewry Taktyczno

Obronne

Knurów 25.05-27.05.2012 I miejsce na rajdzie
HAL 2012 Siemiany 30.06-21.07.2012
2012/2013 Rajd Wszechziemia Gliwice 27.10-29.10.2012 I miejsce na rajdzie
Biwak drużyny Skalanka 30.11-2.12.2012 Sznur przybocznej

ES

Zimowisko Rogacz 11.02-15.02.2013
Rajd św. Jerzego Góra św. Anny 19.04-21.04.2013
Biwak szczepu Łącza 21.06-23.06.2013
Zbiórka drużyny Gliwice 28.06.2013 Sznur drużynowej ES
HAL 2013 Piecnik 15.07-4.08.2013 Zobowiązanie

instruktorskie MB

2013/2014 Biwak szczepu Pietraszonka 18.10-20.10.2013
Biwak drużyn HS Toszek 30.11-1.12.2013
Rajd Kryminalne

Zagadki Gliwic

Gliwice 6.12-8.12.2013
Zimowisko Rogacz 19.01-23.01.2014 MK, EK - Sznury

przybocznych

Biwak szczepu Łącza 6.06-8.06.2014
HAL 2014 Kostkowice 30.06-15.07.2014 Zobowiązanie

instruktorskie ES

2014/2015 Biwak szczepu Łącza 10.10-12.10.2014
Biwak drużyny Zagroń 2.01-4.01.2015 AM - Sznur

przybocznego

Zimowisko Pawełki 9.02-14.02.2015
Biwak drużyn HS Żernica 20.03-22.03.2015
Rajd św. Jerzego Ruda Śląska 24.04-26.04.2015
Biwak szczepu Łącza 29.05-31.05.2015
HAL 2015 Zarzęcin 1.07-18.07.2015
2015/2016 Biwak drużyny Łącza 11.09-13.09.2015
Rajd Ludzie Meteora Tarnów 2.10-4.10.2015
Zimowisko Wieszczyna 13.02-17.02.2016
Biwak szczepu Głubczyce 18.03-20.03.2016
Rajd św. Jerzego Rudy Raciborskie 22.04-24.04.2016
Rajd Kozielewski Częstochowa 30.05-3.06.2016 I miejsce na rajdzie
Biwak drużyny Pietraszonka 10.06-12.06.2016
HAL 2016 Próchnówko 7.07-28.07.2016
2016/2017 Rajd Ludzie Meteora Tarnów 30.09-2.10.2016
Rajd Cichociemni Goleszów 30.09-2.10.2016
Biwak szczepu Wilcze Gardło 14.10-16.10.2016
Zimowisko Sławków 22.01-28.01.2017
Biwak szczepu Mikołów 24.02-26.02.2017
Rajd św. Jerzego Toszek 21.04-23.04.2017
Biwak drużyny Rudno 12.05-14.05.2017
Rajd Kozielewski Częstochowa 1.06-4.06.2017
Wędrowniczy Kurs

Pierwszej Pomocy

Gliwice 1.06-4.06.2017
Zakończenie roku

szczepu

Gliwice 17.06.2017 Sznur przybocznego DG
HAL 2017 Siamoszyce 31.07-17.08.2017 Sznur przybocznej

ZM

2017/2018 Biwak szczepu Kokotek 2.10-4.10.2017
Kurs Przybocznych 1 Zabrze 15.12-17.12.2017
Kurs Przybocznych 2 Wilcze Gardło 26.01-28.01.2017
Zimowisko Gliwice 29.01-2.02.2017

DrużynowiEdytuj

Kadra drużynyEdytuj

ROK Drużynowy Przyboczni Zastępowi Proporcowy
2007/2008 ćw. Paweł Kłusek sam. Magdalena Michalik
2008/2009 ćw. Paweł Kłusek sam. Magdalena Michalik
2009/2010 ćw. Paweł Kłusek sam. Magdalena Michalik,

sam. Katarzyna Lorenc,

ćw. Mirosław Boksa

2010/2011 ćw. Mirosław Boksa pion. Joanna Barglik

wyw. Igor Domik

2011/2012 ćw. Mirosław Boksa HO Dariusz Janik

odkr. Sebastian Brych

Ewa Seweryn

Paulina Stefaniak

Aleksandra Jurkiewicz

Samuel Motyl

Adrian Moszyński
2012/2013 ćw. Mirosław Boksa trop. Ewa Seweryn Joanna Piatczyc

Adrian Moszyński

Adrian Moszyński
2013/2014 sam. Ewa Seweryn odkr. Michał Kulasek

trop. Elżbieta Kiszka

Ilona Herdzina

Natalia Tarkiewicz

Piotr Hasiec

Zofia Młotkowska
2014/2015 pwd. Ewa Seweryn HO odkr. Adrian Moszyński Alicja Moszyńska

Jagoda Rokita

Piotr Hasiec

Zofia Młotkowska
2015/2016 pwd. Ewa Seweryn HR odkr. Adrian Moszyński Zofia Młotkowska

Natalia Datkun

Wojciech Krzywy

Zofia Młotkowska
2016/2017 phm. Ewa Seweryn HR sam. Zofia Młotowska

mł. Dominik Grzybowski

Alicja Moszyńska

Małgorzata Goryczka

Mateusz Stefanek

Małgorzata Goryczka
2017/2018 phm. Ewa Seweryn HR sam. Alicja Moszyńska

sam. Zofia Młotkowska

mł. Dominik Grzybowski

Maja Kopeć

Anna Gabryś

Mateusz Magda

Łukasz Mikocki

Małgorzata Goryczka

Stan obecnyEdytuj

Funkcyjni drużyny:

Przyboczni: sam. Zofia Młotkowska, sam. Alicja Moszyńska, mł. Dominik Grzybowski

Proporcowa: trop. Małgorzata Goryczka

Zastęp I Żeński

zastępowa: szer. Maja Kopeć

podzastępowa: trop. Małgorzata Goryczka

Zastęp II Żeński

zastępowa: och. Anna Gabryś

podzastępowa: szer. Katarzyna Ostachowicz

Zastęp I Męski

zastępowy: szer. Łukasz Mikocki

podzastępowy: szer. Jakub Mardaus

Zastęp II Męski

zastępowy: szer. Mateusz Magda

podzastępowy: szer. Kacper Beyer